ملاقات کردن Dolce & Gabbana پیراهن

ملاقات کردن: Dolce & Gabbana پیراهن شماره شلوار سیاست زندگی تصویر سبک زندگی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نباید با مطالبات صنفی معلمان برخورد امنیتی شود / تصویر العمل عارف به برخورد با تجمع معلمان

«معلمان همواره در زمره کم ادعاترین اقشار جامعه هستند. باید منزلت و جایگاه شغلی معلمان تامین شود نه اینکه با مطالبات صنفی آنها برخورد امنیتی شود.

نباید با مطالبات صنفی معلمان برخورد امنیتی شود / تصویر العمل عارف به برخورد با تجمع معلمان

تصویر العمل عارف به برخورد با تجمع معلمان: نباید با مطالبات صنفی معلمان برخورد امنیتی شود

عبارات مهم : تصویر

کسانی که امروز با معلمان برخورد امنیتی می کنند که روزی دانش آموز آنها بودند.

رییس فراکسیون امید نسبت به برخورد با تجمع معلمان تصویر العمل نشان داد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در توئیتی نوشت:

نباید با مطالبات صنفی معلمان برخورد امنیتی شود / تصویر العمل عارف به برخورد با تجمع معلمان

«معلمان همواره در زمره کم ادعاترین اقشار جامعه هستند. باید منزلت و جایگاه شغلی معلمان تامین شود نه اینکه با مطالبات صنفی آنها برخورد امنیتی شود.

کسانی امروز با معلمان برخورد امنیتی می کنند که روزی دانش آموز آنها بودند.»

«معلمان همواره در زمره کم ادعاترین اقشار جامعه هستند. باید منزلت و جایگاه شغلی معلمان تامین شود نه اینکه با مطالبات صنفی آنها برخورد امنیتی شود.

تعدادی از معلمان روز پنجشنبه در اعتراض به مطالبات صنفی ارزش تجمع کرده بودند که با آنها برخورد صورت گرفت و حتی وزیر آموزش و پرورش قول پیگیری اوضاع آنها را داد.

واژه های کلیدی: تصویر | برخورد | معلمان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz