ملاقات کردن Dolce & Gabbana پیراهن

ملاقات کردن: Dolce & Gabbana پیراهن شماره شلوار سیاست زندگی تصویر سبک زندگی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بحران در بانک‌ها و موسسات مجاز مهم‌تر از موسسات غیر‌مجاز است/ پرسشها ارزی قبل

خان‌دوزی اظهار داشت: پرسشها ارزی در قالب خروج سرمایه و ارز از کشور در آخرهای سال 96 و زیاد کردن قیمت ارز در اوایل سال 97 خود نمایی کرد و با گروگان گرفتن اقتصاد

بحران در بانک‌ها و موسسات مجاز مهم‌تر از موسسات غیر‌مجاز است/ پرسشها ارزی قبل

استاد دانشگاه علامه طباطبایی: بحران در بانک ها و موسسات مجاز مهم تر از موسسات غیر مجاز است/ پرسشها ارزی قبل از خروج آمریکا از برجام بود

عبارات مهم : مرکزی

خان دوزی اظهار داشت: پرسشها ارزی در قالب خروج سرمایه و ارز از کشور در آخرهای سال 96 و زیاد کردن قیمت ارز در اوایل سال 97 خود نمایی کرد و با گروگان گرفتن اقتصاد ایران، کشور را درگیر مجموعه ای از پرسشها اقتصادی کرد. توجه شود که وقت های مذکور پیش از خروج امریکا از برجام است.

احسان خان دوزی در گفت وگو با ایلنا در مورد تحولات مدیریتی در بانک مرکزی گفت: در دوره گذشته مدیریت بانک مرکزی در کنار نقاط قوت خود شاهد دو نقطه ضعف بود که این ضعف ها می توانند نقطه شروع جهت دوره تازه مدیریت بانک مرکزی باشد.

بحران در بانک‌ها و موسسات مجاز مهم‌تر از موسسات غیر‌مجاز است/ پرسشها ارزی قبل

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف مدیریت دکتر سیف کم توجهی به مسئله بحران بانکی در بانک ها و موسسات مجاز بود. این مسله به خاص در زمینه ترازنامه بانک ها آن چنان خطیر است که حتی قابل مقایسه با پرسشها موسسات غیرمجاز نیز نیست.

این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه بانک مرکزی با وجود انجام مطالعات مناسب و بهره بردن از مشاورین شایسته، هیچ برنامه اقدامی جهت حل بحران بانکی در دوره قبل انجام نداد و با بی عملی اجازه داد تا ابعاد این مسئله بزرگ تر شود.

خان‌دوزی اظهار داشت: پرسشها ارزی در قالب خروج سرمایه و ارز از کشور در آخرهای سال 96 و زیاد کردن قیمت ارز در اوایل سال 97 خود نمایی کرد و با گروگان گرفتن اقتصاد

خان دوزی بی برنامه گی در مدیریت ارزی کشور را دیگر ضعف دوران مدیریت سیف دانست وافزود: در این مورد منطور بنده نبود فرد مناسب جهت معاون ارزی نیست بلکه تاکید بنده بر نبود برنامه اصلاحی جهت پرسشها ارزی روی میز بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: در این مورد ابزارهای مختلفی پیشنهاد شد وحتی بر اساس برنامه ششم توسعه بانک مرکزی ملزم به کم کردن نیاز معاملاتی کشور به ارز است که متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه تمهیداتی نیاندیشید.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: پرسشها ارزی در قالب خروج سرمایه و ارز از کشور در آخرهای سال 96 و زیاد کردن قیمت ارز در اوایل سال 97 خود نمایی کرد و با گروگان گرفتن اقتصاد ایران، کشور را درگیر مجموعه ای از پرسشها اقتصادی کرد. توجه شود که وقت های مذکور پیش از خروج امریکا از برجام است.

بحران در بانک‌ها و موسسات مجاز مهم‌تر از موسسات غیر‌مجاز است/ پرسشها ارزی قبل

وی با تاکید بر عوامل داخلی در پرسشها ارزی کشور گفت: پرسشها و سوءمدیریت داخلی در مدیریت ارز کشور عامل ایجاد پرسشها ارزی اخیر است و سهم آنها از فشارهای خارجی زیاد هست. بنابراین این دو کاستی دوره پیشین باید در اولویت برنامه های مدیریت تازه بانک مرکزی باشد.

این کارشناس اقتصادی در مورد مدیریت نقدینگی کشور گفت: باید توجه داشت که مدیریت نقدینگی تنها مربوط به بانک مرکزی نیست و مجموعه ای از ابزارها را مشمول بر می شود که بسیاری از آنها در اختیار بانک مرکزی نیستند.برای نمونه سیاست مالیاتی مناسب تا حدودی می تواند حمله های سفته بازانه به وسیله نقدینگی های بزرگ را کنترل کند.

خان‌دوزی اظهار داشت: پرسشها ارزی در قالب خروج سرمایه و ارز از کشور در آخرهای سال 96 و زیاد کردن قیمت ارز در اوایل سال 97 خود نمایی کرد و با گروگان گرفتن اقتصاد

وی ادامه داد: بانک مرکزی با اصلاح نظام بانکی می تواند سپرده ها و تراکنش های بزرگ سیستم بانکی را تحت ضابطه و قاعده معین قرار دهد به طوری که این قاعده در تمامی کشورها مراعات می شود.

خان دوزی تصریح کرد: در همه کشورها جهت خروج مقدار بالای پول باید مقصد جابجایی نیز اظهار شود، در غیر این صورت نمی توانید پول را از کشور خارج کنید. از آن جایی که سهم سپرده گذاران بزرگ تعداد کمی از سپرده ها را تشکیل می دهد و کنترل این بخش نقش بزرگی در کنترل نقدینگی کشور دارد.

بحران در بانک‌ها و موسسات مجاز مهم‌تر از موسسات غیر‌مجاز است/ پرسشها ارزی قبل

این استاد دانشگاه در مورد تاثیر تعیین قیمت سود بانکی گفت: این سیاست را باید در قالب بسته سیاستی بانک مرکزی قضاوت کرد و تک سیاست به تنهایی نمی تواند تاثیر مثبت و منفی داشته باشد و باید در کنار سیاست های دیگر بررسی شود.

واژه های کلیدی: مرکزی | مدیریت | برنامه | مدیریت | اقتصادی | دانشگاه | سود بانکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz