ملاقات کردن Dolce & Gabbana پیراهن

ملاقات کردن: Dolce & Gabbana پیراهن شماره شلوار سیاست زندگی تصویر سبک زندگی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی تخم مرغ در مدار گرانی می‌چرخد

یک مقام مسوول گفت: قیمت نهاده‌ها باید به قیمت های سابق بازگردد، در غیر این صورت روند زیاد کردن قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دار خواهد شد. 

تخم مرغ در مدار گرانی می‌چرخد

تخم مرغ در مدار گرانی می چرخد

عبارات مهم : بازار

یک مقام مسوول گفت: قیمت قرار داده ها باید به قیمت های سابق بازگردد، در غیر این صورت روند زیاد کردن قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دار خواهد شد.

ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با گروه تحریریه سایت از زیاد کردن قیمت تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: اکنون هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری 5 هزار و 200 ، معادل شانه ای 10 هزار و 500 و دانه ای 350 تومان است که نسبت به هفته های اخیر 700 تومان زیاد کردن یافت.

تخم مرغ در مدار گرانی می‌چرخد

وی کم کردن عرضه نسبت به تقاضا را علت مهم زیاد کردن قیمت تخم مرغ دانست و افزود: نامه وزیر سابق صنعت و معدن در روزهای نهایی کار خود، مبنی بر تبدیل ارز مبادله ای به آزاد قرار داده های دامی، زیاد کردن 400 تومانی هر کیلو سویا و 200 تومانی ذرت را رقم زد.

نبی پور با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو تخم مرغ را 4 هزار و 560 تومان مصوب کرده بود، بیان کرد: ستاد تنظیم بازار در زمانیکه قیمت هر کیلو ذرت 650 تا 670 و سویا 1300 تا 1400 تومان بود، این قیمت را مصوب کرد ولی در شرایط کنونی که قیمت ذرت به 930 و سویا 1700 تومان زیاد کردن یافته، قیمت تنظیم بازار منطقی نیست.

یک مقام مسوول گفت: قیمت نهاده‌ها باید به قیمت های سابق بازگردد، در غیر این صورت روند زیاد کردن قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دار خواهد شد. 

این مقام مسوول ادامه داد: با توجه به آنکه اتفاق خاصی در بازار های جهانی رخ نداده هست، قیمت قرار داده ها باید به قیمت های سابق بازگردد، در غیر این صورت روند زیاد کردن قیمت تخم مرغ در بازار ادامه دار خواهد شد.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه افزود: در شرایط کنونی به باعث پرسشها و شرایط خاص قرنطینه ای، مرغداران با 35 درصد ظرفیت واحد ها مشغول به فعالیت هستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به آخرین وضع صادرات تخم مرغ بیان کرد: در شش ماهه نخست سال 7 هزارتن تخم مرغ به بازارهای نشانه صادر شد، که این میزان 10 درصد سال گذشته است.

تخم مرغ در مدار گرانی می‌چرخد

واژه های کلیدی: بازار | تنظیم | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz